Tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu bằng excel

Thời gian hoàn vốn của dự án (giờ đồng hồ anh là Paybaông xã Period = PP) là thời hạn phải thiết để thu hồi đầy đủ số vốn đầu tư chi tiêu ban đầu của dự án. Đây là một trong những tiêu chuẩn dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một dự án. Trong nội dung bài viết này Học Excel Online vẫn gợi ý các bạn biện pháp lập bí quyết tính thời gian hoàn vốn đầu tư của dự án trong Excel.


Cách tính thời gian hoàn tiền trong Excel

Khi nhận xét, tính toán thời gian hoàn vốn đầu tư của 1 dự án, chúng ta thường bắt gặp gồm 2 trường hợp:

Trường thích hợp 1: Thu nhập do chi tiêu mang đến đều nhau theo những năm

Trong trường đúng theo này phương pháp tính thời gian hoàn vốn đầu tư nlỗi sau:

*

Trong đó


*

Thu nhập ròng rã một năm = Khấu hao một năm + Lợi nhuận sau thuế 1 năm

Trường hợp 2: Thu nhập vì khoản đầu tư chi tiêu đem về không cân nhau theo những năm

Cách 1: Xác định ngân lưu ròng rã (lợi tức đầu tư ròng) của hằng năm = Doanh thu mỗi năm – túi tiền từng nămBước 2: Xác định ngân lưu ròng tích điểm theo mỗi năm = Vốn đầu tư chi tiêu ban đầu (số âm) + ngân lưu giữ ròng rã từng năm

Tại thời điểm ngân lưu lại ròng rã tích trữ = 0 là thời điểm hòa vốn.

Thời gian hoàn tiền = Thời gian trường đoản cú khi dự án bắt đầu đầu tư chi tiêu cho đến thời điểm hòa vốn.

Công thức tính thời gian hoàn vốn của dự án trong Excel

Hãy xét ví dụ sau đây:

Dự án A bao gồm mức chi tiêu nhỏng sau:

Ban đầu đầu tư vào dự án 100 triệuNăm thứ nhất hoạt hễ, lợi nhuận là 50 triệuNăm thứ 2 doanh thu đạt 40 triệuNăm thứ 3 doanh thu đạt 30 triệuNăm thứ 4 doanh thu đạt 20 triệuNăm máy 5 doanh thu đạt 10 triệu

Hỏi thời hạn hoàn vốn là từng nào năm?

Khi màn biểu diễn các ban bố này trên Excel ta có:

*

Để tính thời gian hoàn vốn, ta tiến hành nhỏng sau:

Bước 1: Tính ngân lưu ròng rã theo các năm

= Doanh thu – Vốn đầu tư

*

B5=B4-B3

C5=C4-C3

G5=G4-G3

Bước 2: Tính ngân giữ ròng rã tích lũy theo từng năm

*

Tại thời điểm đầu tư chưa gây ra doanh thu: B6=B5

Năm trang bị 1: C6=B6+C5 (Lấy ngân lưu lại ròng rã tích lũy năm kia cùng với Ngân lưu giữ ròng rã năm sau)

Năm trang bị 2: D6=C6+D5

Năm vật dụng 5: G6=F6+G5

vì vậy tại thời điểm năm lắp thêm 3, bọn họ thấy ngân lưu ròng tích lũy đã >0

Số tháng trong những năm thứ 3 để đạt được 10 triệu là:

=(10/30)*12 = 4 tháng

Tổng thời hạn hoàn vốn đầu tư là: 2 năm + 4 tháng

Ngoài ra để đánh giá đầy đủ về 1 dự án, họ buộc phải xét thêm các thông số khác về dự án như NPV với IRR. Các bạn có thể tìm hiểu trên bài bác viết: