Tìm Giá Trị Lớn Thứ 2 Trong Excel

Khi quan sát bảng lương của phần lớn fan trong công ty chắc hẳn điều trước tiên nhưng mà ai trong họ cũng có thể suy nghĩ tới sẽ là ai là người dân có nút lương cao nhất, tiếp nối là người nào, lương của chính mình đối với những người dân có nút lương cao nhất như thế nào cùng rồi thầm mộng mơ một ngày làm sao đó mức lương của chính mình vẫn thế này, núm nọ… đúng không