Theo dõi nhập xuất tồn đơn giản bằng excel

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Theo dõi nhập xuất tồn đơn giản bằng excel

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative sầu browser.
*
Cách 2: Tạo sheets nhập xuất lập công thức mãng
- Từng Ngày lúc tạo ra nhập xuất các bạn phần đông nhtràn lên sheet này - Dùng hàm cùng "&" nhằm nối thương hiệu công bố công ty lớn cùng shop, mã số thuế: làm cho bí quyết tại A1 tiếp nối kéo copy phương pháp xuống là bạn tất cả tác dụng buộc phải làm cho
*
- Tại cột số phiếu đặt bí quyết mãng tại namebox là : SOPHIEU - Để chế tác phiếu nhập, xuất sau đây - Muốn nắn đem không giới hạn ô hãy chọn: ctrl + shift+Mũi tên đi xuống
*
- Tại cột con số nhập ctrl + shift+Mũi tên đi xuống
đặt namebox: SLN
*
- Tại cột con số xuất ctrl + shift+Mũi thương hiệu đi xuống
đặt namebox: SLX
*
- Tại cột thành tiền nhập ctrl + shift+Mũi tên trở xuống
đặt name box là: TTN
*
- Tại cột thành tiền Xuất ctrl + shift+Mũi tên trở lại đặt name box là: TTX
*

Xem thêm: Cách Khôi Phục Sheet Đã Xóa Trong Excel, Cách Lấy Lại Sheet Đã Xóa Trong Excel

*
+ Sang sheet Nhập Xuất : chế tạo danh sách chọn mã người sử dụng -Tại cột Mã công ty lớn ctrl + shift+Mũi thương hiệu đi xuống/ date/data vailidation: Allow: menu Source: = MKH vừa đặt mặt danh mục người sử dụng vừa tạo nên mãng Sau này muốn search mã quý khách hàng chỉ cần lựa chọn vào danh sách - Dùng những hàm vlookup để lập cách làm nhằm tự động hiển thị thương hiệu quý khách, hệ trọng, MST search kiếm trên cơ sở mã khách hàng
*

*
Quay sang trọng sheet nhập xuất : Tạo menu hạng mục đồ vật tư chọn Khi xuất sử dụng - Tại cột Mã Vật Tư ctrl + shift+Mũi thương hiệu trở xuống
*
- Dùng các hàm vlookup để lập cách làm nhằm auto hiển thị tên: Vật tứ, đơn vị chức năng tính Sau này chỉ cần chọn mã đồ gia dụng bốn không giống tự động hóa PM search tìm mặt Bảng tổng phù hợp nhập xuất tồn kiêm danh mục đồ gia dụng tư
*

*
- Cột 1-1 giá chỉ xuất kho sử dụng hàm vlookup để dò tìm nghỉ ngơi bảng TỔNG HỢP NHẬPhường XUẤT TỒN KHO để tìm kiếm
*
- Để tránh tình trạng âm kho Khi xuất dùng thì làm thêm hai cột soát sổ tồn kho : dùng hàm vlookup để dò tìm bên bảng tổng hòa hợp nhập xuất tồn kho
*
Được dò sinh sống cột tồn cuối kỳ:
*
Làm mang lại đây vẫn triển khai xong được qua loa phần Nhập Xuất nhập liệu hàng ngày