NHỮNG HÀM EXCEL THƯỜNG DÙNG TRONG KẾ TOÁN

Công vấn đề của một kế toán thù thông thường gồm: lên sổ sách, tính lương, nhập xuất tồn, công nợ... Và để triển khai mọi việc ấy thì chế độ cung cấp ko vậy thiếu hụt đó là những hàm vào Excel. Bài viết này hình thức dịch vụ kế toán geektechreviews.com đang chỉ dẫn cách chúng ta thực hiện các hàm nhưng kế toán hay sử dụng tốt nhất như: Vlookup, sumif, subtotal...

Bạn đang xem: Những hàm excel thường dùng trong kế toán

Hàm LEFT

Cú pháp: LEFT(text,số ký kết tự phải lấy)

VD: LEFT(“ketoanthienung”,6)=”ketoan”

Nghĩa là: Tôi ước ao lấy 6 cam kết từ vào chữ "ketoanthienung"

VD: LEFT(“ketoanthienung”,14)=”ketoanthienung”

Nghĩa là: Tôi ao ước mang 14 ký kết trường đoản cú vào chữ "ketoanthienung"

VD bên trên Excel: LEFT(B3,2)
*
Cú pháp: LEFT(text,số cam kết từ bỏ yêu cầu lấy)

Hàm VLOOKUPhường

Cú pháp: =VLOOKUP(quý giá dò, bảng dò, cột cực hiếm trả về, dạng hình dò)

Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò tìm theo cột chuyển tự bảng tham mê chiếu lên bảng cửa hàng dữ liệu theo đúng quý giá dò tìm kiếm. X=0 là dò tìm kiếm một phương pháp chính xác. X=1 là dò search một phương pháp tương đối.

lấy ví dụ như như dùng để:

Tìm Mã sản phẩm hoá, tên mặt hàng hoá trường đoản cú Danh mục mặt hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.Tìm đối chọi giá chỉ Xuất kho từ bỏ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.Tìm Mã TK, Tên TK tự Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…Tìm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )

Hàm LEN

Cú pháp: LEN(text).

Công dụng là đếm số ký từ bỏ trong chuỗi text.

VD: LEN(“ketoan”)=6

LEN(“ketoanthienung”)=14

*
Hàm LEN công dụng là đếm số ký kết tự vào chuỗi text

Hàm SUMIF:

Cú pháp: =SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Hàm Excel này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính đống ý một ĐK chuyển vào.

ví dụ như nlỗi dùng để:

Tổng vừa lòng số liệu tự sổ NKC lên Phát sinh Nợ Phát sinc Có bên trên Bảng phẳng phiu số tạo ra Tài khoảnTổng phù hợp số liệu trường đoản cú PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"Tổng hợp số liệu từ bỏ sổ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “Bảng tổng phù hợp buộc phải thu, cần trả khách hàng hàng”Kết chuyển các cây viết toán thời điểm cuối kỳ.

lấy một ví dụ = SUMIF(B3:B8,”Tính tổng của các quý hiếm vào vùng tự B3 đến B8 cùng với điều kiện là những quý hiếm nhỏ dại rộng hoặc bằng 8.

Hàm SUBTOTAL:

Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Hàm Subtotal là hàm tính toán thù đến một đội nhóm con vào một list hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính mà chúng ta chọn lựa vào đối số thứ nhất.

lấy ví dụ nlỗi dùng để:

Tính tổng phát sinh trong kỳ.Tính tổng đến từng thông tin tài khoản cấp cho 1.Tính tổng chi phí tồn cuối ngày...

Hàm MID

Cú pháp: MID(chuỗi cam kết từ, địa điểm cam kết trường đoản cú ban đầu, số cam kết tự buộc phải lấy)

VD:

MID(“ketoangeektechreviews.com”,7,6) = geektechreviews.comMID(“ketoangeektechreviews.com”,3,4) = toan

Hàm IF

Cú pháp: =If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Xem thêm: Các Loại Sinh Tố Tốt Cho Bà Bầu, 20 Món Sinh Tố Bổ Dưỡng Dành Cho Bà Bầu Ngày Hè

Hàm IF là hàm trả về giá trị 1 trường hợp ĐK đúng, Hàm trả về quý giá 2 nếu ĐK sai.

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

*
Hàm if là hàm được áp dụng nhiều nhất so với dân vnạp năng lượng phòng

Hàm SUM:

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)

Hàm Sum là hàm cùng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.

Các tmê mệt số: Number1, Number2… là những số bắt buộc tính tổng.

Hàm MAX:

Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)

Hàm MAX là hàm trả về số lớn nhất trong hàng được nhập.

Hàm MIN:

Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)

Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ duy nhất trong dãy được nhập vào.

Hàm AND:

Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức ĐK.

Hàm này là phép VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ những đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức ngắn gọn xúc tích. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) ví như toàn bộ các đối số của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) ví như một tuyệt các đối số của nó là không đúng.

Ví dụ: =AND(D7>0,D7Các đối số buộc phải là cực hiếm ngắn gọn xúc tích hoặc mảng giỏi tmê mệt chiếu có cất quý hiếm súc tích.Nếu đối số tsay mê chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những quý hiếm kia bị làm lơ.Nếu vùng tsi chiếu không chứa cực hiếm lô ghích thì hàm Excel này trả về lỗi #VALUE!

*
Hàm này là phép VÀ

Hàm OR:

Cú pháp: OR(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

Hàm này là phnghiền HOẶC, chỉ không đúng Khi toàn bộ những đối số có mức giá trị không nên. Hàm trả về quý giá TRUE (1) trường hợp bất kể một đối số làm sao của chính nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) trường hợp tất cả những đối số của chính nó là không nên.

Chúng tôi vừa reviews hoàn thành những hàm Excel nhưng một nhân viên cấp dưới kế toán thường dùng. Hy vọng với lí giải bên trên trên đây các bạn sẽ phát âm được chức năng cũng giống như vận dụng hàm này vào thực tế các bước của bản thân mình. Chúc bạn thành công!