Hiện Tất Cả Các Sheet Ẩn Trong Excel

Nếu chúng ta chạm mặt một Wowkbook, trong các số ấy có nhiều dữ liệu link mang đến một Sheets, dẫu vậy nhưng mà chúng ta không thể nào kiếm được Sheets đó vào Workbook. Thì có lẽ rằng Sheets này đã được người chế tạo ẩn trọn vẹn ngoài bảng tính Excel.

Bạn đang xem: Hiện tất cả các sheet ẩn trong excel

Sheets ẩn hoàn toàn vào Workbook là Sheets bị ẩn đi với cũng thiết yếu làm hiện lại bằng phương pháp nhưng mà vẫn thường xuyên giỏi có tác dụng là Unhide. Vì cũng chẳng tìm kiếm thấy dòng Sheets đó vào bảng chọn khi Unhide. Vậy làm sao để ẩn trọn vẹn Sheets khỏi Workbook và làm sao hiện tại lại ? thì nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ các bạn thực hiện.

Cách thức làm ẩn hoàn toàn và hiện tại Sheet trong Workbook

Với giải pháp ẩn hiện Sheets thường thì vẫn hay làm là chuột đề nghị vào Sheet cùng Hide hoặc Unhide. Nhưng với ẩn hoàn toàn cùng hiện tại một Sheets các bạn chỉ rất có thể tiến hành trong VBAProject.


Ví dụ một Workbook gồm 5 Sheets.

*
*
*

Tạo sự khiếu nại mang lại nút ít dấn cùng thêm một hàm điều kiện IF bình chọn 1 password nhưng mà bạn trường đoản cú đặt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Trong Excel 2007, Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị Trong Excel


Private Sub btnKiemtra_Click()If txtMatkhau.Text = "mk0001" Thenbool = TrueElsebool = FalseEnd IfUnload MeEnd Sub
Code language: PHP (php)Tại Module mà bạn đã tạo nên làm việc trên, hãy thêm vào một trong những trở nên dữ liệu cục bộ. Biến này sẽ sở hữu giá trị True/ False.


Public bool As Boolean
Code language: PHP (php)Sau kia bạn hãy call UserForm từ các hàm hiện nay Sheets ẩn trong Module. Và tìm tra phát triển thành bool là True (password đúng) > hiện Sheets hoặc False (password sai) thì không hiện nay.


Sub UnhideAllSheets()UserForm1.ShowIf bool = True ThenDyên ổn wks As WorksheetFor Each wks In ActiveWorkbook.Worksheetswks.Visible = xlSheetVisibleNext wksElseMsgBox "Sai Mat Khau"End IfEnd Sub
Code language: PHP (php)Mỗi Lúc chạy Macro thì UserForm đang hiện hữu cùng nếu nhập đúng mật khẩu thì hàm hiện nay Sheets ẩn mới thực thi. Nếu sai, đã báo ra MsgBox.

Như vậy, cùng với biện pháp ẩn hoàn toàn Sheets tôi đã trình làng như trên, mong muốn chúng ta cũng có thể vận dụng nhằm ẩn các Sheets tất cả tài liệu cơ mà bạn không muốn hiện trong Workbook bởi bạn tạo. Cũng nlỗi làm hiện những WorkSheet được ẩn trọn vẹn.