Hàm tính độ lệch chuẩn tương đối trong excel

Excel mang đến geektechreviews.com 365 Excel mang đến geektechreviews.com 365 dành đến máy Mac Excel mang lại website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Tính toán độ lệch chuẩn phối hợp khái quát tổng thể được cung cấp ở dạng đối số (bỏ qua giá trị lô-gic và văn uống bản).

Bạn đang xem: Hàm tính độ lệch chuẩn tương đối trong excel

Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các quý hiếm so với giá trị trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEV.P(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV.P tất cả các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng 1-1 giỏi tham chiếu tới một mảng thế thế đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV.Phường giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tổng thể. Nếu dữ liệu của người dùng bảo hộ cho mẫu tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

Xem thêm: Cách Chỉnh Các Cột Bằng Nhau Trong Excel

Đối với độ lớn mẫu lớn, STDEV.S và STDEV.Phường. trả về giá trị gần bằng nhau.

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng pmùi hương pháp "n".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tđắm say chiếu có chứa số.

Các cực hiếm ngắn gọn xúc tích và trình bày số dạng vnạp năng lượng bản mà quý khách hàng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng xuất xắc tđê mê chiếu, chỉ các số trong mảng tuyệt tsi chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc quý hiếm lỗi trong mảng hoặc tsi chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn uống bản giỏi quý hiếm lỗi không thể chuyển biến đổi số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu người tiêu dùng muốn bao quát các quý giá lô-gic và kiểu biểu thị văn uống bản của số trong tsi chiếu nlỗi một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.

STDEV.P.. dùng công thức sau đây:

*

trong những số đó x là trung độ mẫu mã AVERAGE(number1,number2,...) cùng n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel bắt đầu. Để cách làm hiển thị công dụng, nên chọn chúng, dìm F2 cùng tiếp nối thừa nhận Enter. Nếu đề xuất, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột giúp xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STDEV.P(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền, giả định là chỉ sản xuất 10 công cụ.