Hàm Lấy Thời Gian Hiện Tại Trong Excel

Với bất kỳ công việc gì hay bất cứ lúc nào chúng ta cũng đều cần đến các yếu tố về thời gian. Ngày tháng năm dùng để sắp xếp lịch làm việc, thời khóa biểu, thời gian ghi trên các hóa đơn chứng từ,… Thời gian, ngày tháng thể hiện như thế nào phụ thuộc vào việc thiết lập trong Control panel ở máy mỗi người. Việc bạn cài đặt như thế nào thì trên Excel sẽ hiển thị đúng như vậy.

Bạn đang xem: Hàm lấy thời gian hiện tại trong excel

Kế toán thuế Thông Minh xin giới thiệu cách sử dụng các hàm thời gian trong Excel. Mời bạn đọc tham khảo.

1. Hàm NOW – hàm hiển thị toàn bộ thời gian hiện tại

Cú pháp: =NOW()

Khi ta gõ cú pháp này, trong Excel sẽ cho ra kết quả gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút theo thời gian hiện tại được cài đặt trên máy tính của bạn.

Xem thêm: Lá Tía Tô Có Tác Dụng Gì Với Bà Bầu, Tác Dụng Không Ngờ Của Lá Tía Tô Với Bà Bầu

*

2. Hàm TODAY – hàm hiển thị ngày tháng năm hiện tại

Cú pháp: =TODAY()

Khi ta gõ cú pháp này, trong Excel sẽ cho kết quả hiển thị là ngày, tháng, năm hiện tại theo thời gian cài đặt trên máy tính của bạn.

*

3. Hàm DAY – hàm hiển thị ngày cần lấy

Cú pháp: =DAY(vị trí của biểu thức thời gian)

*

4. Hàm MONTH – hàm hiển thị tháng cần lấy

Cú pháp: =MONTH(vị trí của biểu thức thời gian)

*

5. Hàm YEAR – hàm hiển thị năm cần lấy

Cú pháp: =YEAR(vị trí của biểu thức thời gian)

*

6. Hàm DATE – hàm dùng để ghép ngày tháng năm

Khi ta chúng ta có 1 biểu thức thời gian tách rời muốn ghép lại thì chúng ta sẽ dùng hàm DATE

Cú pháp: =DATE(năm,tháng,ngày)

*

7. Hàm WEEKDAY – hàm hiển thị thứ trong tuần

Khi ta có một biểu thức thời gian, ta muốn xem ngày đó là thứ mấy trong tuần thì ta sẽ dùng hàm WEEKDAY.