Địa chỉ tương đối tuyệt đối hỗn hợp trong excel

Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel là gì? Cách phân biệt nó như thế nào và làm sao để có thế sử dụng? Nếu bạn đang tìm kiếm những câu hỏi này thì đừng bỏ qua những thông tin trong bài viết dưới đây nhé! Dưới đây là thông tin chia sử về hàm excel cho những ai đang còn thắc mắc.

Bạn đang xem: Địa chỉ tương đối tuyệt đối hỗn hợp trong excel

Thế nào là địa chỉ tương đối và tuyệt đối và cách nhận biết

Địa chỉ tương đối là địa chỉ bị thay đổi khi sao chép công thức. Đây là địa chỉ mặc định khi ta lập công thức. Ví dụ A1, B2… Địa chỉ tuyệt đối là địa chị không bị thay đổi khi sao chép công thức. Địa chỉ tuyệt đối được phân biệt với địa chỉ tuyệt đối bằng ký tự $. Ví dụ $A1$1, $B1$2…. Địa chỉ hỗn hợp là sự kết hợp giữa địa chỉ tương đối và tuyệt đối. Ví dụ $A1. B$2….

Ví dụ phân biệt địa chỉ tương đối và tuyệt đối:

*
Phân biệt địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel

Với công thức của cột F3 =VLOOKUP(D3,$I$2:$J$5,2,FALSE). Địa chỉ D3 là địa chỉ tương đối. Và $I$2:$J$5 là địa chỉ tuyệt đối. Khi bạn sao chép công thức cho ô D4, công thức ở ô D4 sẽ là =VLOOKUP(D4,$I$2:$J$5,2,FALSE). Khi sao chép công thức, Excel đã thay đổi vị trí D3 => D4 tương ứng với sự thay đổi tương quan với vị trí của ô F3 và F4. Còn vị trí vùng $I$2:$J$5 được giữ nguyên do bạn đã đặt nó là vị trí tuyệt đối.

Địa chỉ tương đối và tuyệt đối khác nhau khi được sao chép và điền vào các ô khác. Địa chỉ tương đối thay đổi khi một công thức được sao chép sang một ô khác. Các tài liệu tham khảo tuyệt đối, mặt khác, vẫn không đổi cho dù chúng được sao chép ở đâu.

Địa chỉ tương đối trong excel

Theo mặc định, tất cả các địa chỉ tương đối, khi được sao chép trên nhiều ô, chúng thay đổi dựa trên vị trí tương đối của các hàng và cột. Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức = A1 + B1 từ hàng 1 sang hàng 2, công thức sẽ trở thành = A2 + B2. Địa chỉ tương đối đặc biệt thuận tiện bất cứ khi nào bạn cần lặp lại phép tính tương tự trên nhiều hàng hoặc cột.

Xem thêm: Cách Lọc Các Dữ Liệu Giống Nhau Trong Excel 2010 Học Excel Online

*
Ví dụ địa chỉ tương đối trong excel

Hình bên dưới có 2 địa chỉ tương đối là C4 và D4 được sử dụng để tính tổng tiền lương cho nhân viên. Trong đó C4 xác định số ngày công và D4 xác định số tiền lương trong một ngày.( ta dùng hàm nhân).

Chúng ta tiến hành nhập công thức nhân bằng hàm tại ô tổng tiền lương. Khi bạn kéo chuột xuống các ô khác thì địa chỉ của các ô thay đổi. Vẫn là hàm nhân nhưng địa chỉ thay đổi thành C5,D5 tương ứng…

Địa chỉ tuyệt đối trong excel

Là địa chỉ mà cả cột và dòng đều không thay đổi khi sao chép công thức. Ký hiệu của địa chỉ này là: $tencot$tendong (ví dụ: $C$3 là địa chỉ tuyệt đối cả cột C và dòng 3).

Ví dụ: Bạn muốn cộng tiền thưởng tháng là 500 nghìn cho nhân viên, trong đó thì 500 nghìn là cố định và không thay đổi. Vậy bạn sẽ sử dụng tham chiếu giá trị tuyệt đối cho cột Dòng 11, sau đó cộng giá trị tuyệt đối này với tổng số tiền tại cột F. Bạn làm theo công thức: =$D$11+E4.

*
Địa chỉ tuyệt đối trong excel

Sau đó bạn kéo thả chuột xuống các ô tại cột E, thì giá trị tuyệt đối $D11 không hề thay đổi mà vẫn giữ nguyên theo công thức, chỉ có các ô của cột E thay đổi.

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn khái niệm địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel. Như vậy bạn có thể áp dụng để thực hiện tính toán trong Excel từ cách làm này. Bạn có thể tham khảo khóa học Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ ngày hôm nay để nắm trọn hệ thống hàm trong excel, đồng thời cải thiện tuyệt đối hiệu suất và hiệu quả công việc.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn biết cách phân biệt cũng như sử dụng địa chỉ tuyệt đối trong excel và tương đối trong excel một cách phù hợp nhất cho những bài tính toán nhanh gọn hơn nhé!