Đếm số ô chứa giá trị chuỗi trong excel

Hàm Count, Countif, Counta cùng Countblank là gần như hàm đếm cơ bản vào excel, các hàm này cũng rất dễ để sử dụng.

Bạn đang xem: Đếm số ô chứa giá trị chuỗi trong excel


Trong nội dung bài viết này tôi vẫn trả lời cho những bạn bắt đầu làm quen Excel bí quyết áp dụng các hàm đếm dữ liệu, như Count, Countif, Counta với Countblank một cách thật cụ thể để chúng ta hiểu rõ với áp dụng vào các bài toán thù thống kê thực tế của mình.

Lưu ý: Để làm theo chỉ dẫn, các chúng ta có thể cài đặt file dữ liệu thực hành TẠI ĐÂY

I. Cách sử dụng hàm Count

1. Chức năng: Hàm Count dùng để làm đếm số ô chứa tài liệu số vào vùng được lựa chọn.

2. Cú pháp: =COUNT(value1,value2…)

- Trong số đó value1, value2 … là hầu hết ô phải đếm, hoặc các bạn cũng có thể nhập các vùng đề xuất đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, những hiểu biết đếm số ô chứa quý giá số vào bảng này:

*
- Trong ô H6, nhập phương pháp :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô đựng cực hiếm là số nhỏng trên

II. Cách sử dụng hàm Countif

1. Chức năng: Hàm Countif dùng để làm đếm số ô vừa lòng điều kiện (criteria) trong vùng đề xuất đếm (range).

2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria)

- Trong đó: range là vùng yêu cầu đếm, criteria là ĐK đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu nlỗi hình, thử khám phá đếm số ô chứa quý hiếm lớn hơn 50, với đếm số ô bắt đầu bằng "com" trong bảng này.

+ Để đếm những ô chứa quý giá to hơn 50: Trong ô H9, nhập phương pháp :=COUNTIF(A5:E11,">50") ta được 8 ô có giá trị to hơn 50 như hình dưới.

*
- Để đếm các ô bắt đầu bằng văn bản "com": Trong ô H10, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,"com*") ta được kết là 3 ô có chuỗi bước đầu bằng văn bản "com" nlỗi hình sau:

*
Lưu ý: "com*" đã khớp với chuỗi gồm độ nhiều năm bất kỳ ban đầu bằng "com", như hình bên trên là "Command" tốt "Compare"; ký từ "*" đại điện mang đến chuỗi bất kỳ sau "com".

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gộp Nhiều File Excel Thành 1 File Excel Thành 1 File

1. Chức năng: hàm COUNTA vào Microsoft Excel dùng làm đếm những ô ko rỗng trong một vùng cố định.III. Cách áp dụng hàm CountA

2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…)

- Trong đó Value1, value2, value3,... là đông đảo ô đề nghị đếm, hoặc những chúng ta cũng có thể nhập những vùng buộc phải đếm. Value2 và Value3 là các đối số tùy lựa chọn (đặt vào vết <> bắt buộc không cần phải có).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu nhỏng hình, thử dùng đếm số ô đựng quý giá (những ô KHÔNG trống có thể nói rằng là các ô cất quý giá chuỗi với số) trong bảng này.

*
- Trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) nhằm đếm các ô tất cả cất tài liệu (gồm cả số với chuỗi vào bảng A5:E11) được hiệu quả là 32.

IV. Cách sử dụng hàm CountBlank

1. Chức năng: Hàm COUNTBLANK giúp đếm các ô trống (rỗng) trong một vùng hay là 1 mảng được chọn trong Excel.

2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

- Trong đó: range là vùng nên đếm các ô trống (ô rỗng).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu nhỏng hình, từng trải đếm số ô trống:

*
- Trong ô H7, nhập công thức: =COUNTBLANK(A5:E11) hàm trả về 3 ô trống (không đựng bất cứ cực hiếm số và chuỗi nào) nlỗi trên.

* Vận dụng các phương pháp trên, tận hưởng nhập công thức đếm các ô chưa giá trị chuỗi;

- Trong ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được tác dụng như hình sau:

*

* Video trả lời bí quyết sử dụng những hàm đếm count, counta, countblank, countif

Hy vọng, cùng với bài hướng dẫn đưa ra tiết giải pháp cần sử dụng những hàm đếm count, counta, countblank cùng hàm đếm gồm ĐK countif làm việc trên hữu dụng với các bạn.