Đếm các ô được tô màu trong excel

Làm núm như thế nào nhằm áp dụng Màu sắc vào trang tính nhằm tăng phần nhộn nhịp đến tệp tin Excel? Nếu nhiều người đang do dự thắc mắc này thì hàm COLOR trong Excel chính là câu vấn đáp nhiều người đang search tìm. Hãy thuộc geektechreviews.com học tập bí quyết áp dụng hàm COLOR qua nội dung bài viết ngày hôm nay nhé.

Bạn đang xem: Đếm các ô được tô màu trong excel

Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel vào 16 giờ

Cách đếm với tính tổng các ô màu bởi hàm COLOR vào Excel

Chúng ta hãy đi vào một trong những ví dụ ví dụ về hàm COLOR trong Excel để xác minh công việc yêu cầu làm cho. Dưới đấy là trang tính thể thực trạng thái Ship hàng của một cửa hàng vận tải đường bộ, trong những số đó "Đang Ship hàng trong X ngày" được sơn màu đá quý, "Giao hàng thành công" được tô blue color, "Quá hạn giao hàng" được đánh red color. Hãy cùng xem giải pháp sử dụng hàm COLOR trong Excel để đếm cùng tính tổng các ô theo color khớp ứng nhé.

Cách đếm với tính tổng các ô theo màu ô bằng hàm COLOR trong Excel

Cách đếm số ô theo color ô bằng hàm COLOR trong ExcelBước 1: Ấn tổ hợp phím Alt+F11
nhằm msống bối cảnh Visual Basic Editor (VBE). Sau kia dấn chuột bắt buộc sinh sống tên trang tính vào mục Project - VBA Project, lựa chọn Insert > Module.

*

Bước 2:Một bảng tính hiển thị. Các bạn nhập mẫu code sau vào bảng tính:

Function GetCellColor(xlRange As Range)Dyên indRow, indColumn As LongDim arResults()Application.VolatileIf xlRange Is Nothing ThenSet xlRange = Application.ThisCellEnd IfIf xlRange.Count > 1 ThenReDyên ổn arResults(1 To xlRange.Rows.Count, 1 To xlRange.Columns.Count)For indRow = 1 To xlRange.Rows.CountFor indColumn = 1 To xlRange.Columns.CountarResults(indRow, indColumn) = xlRange(indRow, indColumn).Interior.ColorNextNextGetCellColor = arResultsElseGetCellMàu sắc = xlRange.Interior.ColorEnd IfEnd FunctionFunction GetCellFontColor(xlRange As Range)Dim indRow, indColumn As LongDlặng arResults()Application.VolatileIf xlRange Is Nothing ThenSet xlRange = Application.ThisCellEnd IfIf xlRange.Count > 1 ThenReDyên arResults(1 To xlRange.Rows.Count, 1 To xlRange.Columns.Count)For indRow = 1 To xlRange.Rows.CountFor indColumn = 1 To xlRange.Columns.CountarResults(indRow, indColumn) = xlRange(indRow, indColumn).Font.ColorNextNextGetCellFontColor = arResultsElseGetCellFontColor = xlRange.Font.ColorEnd IfEnd FunctionFunction CountCellsByColor(rData As Range, cellRefmàu sắc As Range) As LongDim indRefColor As LongDlặng cellCurrent As RangeDim cntRes As LongApplication.VolatilecntRes = 0indRefColor = cellRefColor.Cells(1, 1).Interior.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefMàu sắc = cellCurrent.Interior.màu sắc ThencntRes = cntRes + 1End IfNext cellCurrentCountCellsBymàu sắc = cntResEnd FunctionFunction SumCellsByColor(rData As Range, cellRefColor As Range)Dyên ổn indRefMàu sắc As LongDyên cellCurrent As RangeDyên sumResApplication.VolatilesumRes = 0indRefmàu sắc = cellRefmàu sắc.Cells(1, 1).Interior.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefMàu sắc = cellCurrent.Interior.Color ThensumRes = WorksheetFunction.Sum(cellCurrent, sumRes)End IfNext cellCurrentSumCellsBymàu sắc = sumResEnd FunctionFunction CountCellsByFontColor(rData As Range, cellRefColor As Range) As LongDyên ổn indRefMàu sắc As LongDim cellCurrent As RangeDyên ổn cntRes As LongApplication.VolatilecntRes = 0indRefmàu sắc = cellRefMàu sắc.Cells(1, 1).Font.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefmàu sắc = cellCurrent.Font.Màu sắc ThencntRes = cntRes + 1End IfNext cellCurrentCountCellsByFontColor = cntResEnd FunctionFunction SumCellsByFontColor(rData As Range, cellRefmàu sắc As Range)Dyên ổn indRefMàu sắc As LongDyên ổn cellCurrent As RangeDyên ổn sumResApplication.VolatilesumRes = 0indRefMàu sắc = cellRefColor.Cells(1, 1).Font.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefmàu sắc = cellCurrent.Font.màu sắc ThensumRes = WorksheetFunction.Sum(cellCurrent, sumRes)End IfNext cellCurrentSumCellsByFontMàu sắc = sumResEnd FunctionLưu bảng tính vừa nhập code dưới tên“Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm)”. do đó, chúng ta đã xử lí dứt phần code VBA.

Bước 3: Quay lại trang tính tâm lý Ship hàng, ta sinh sản một bảng tổng vừa lòng tác dụng đếm ô theo color. Để tiến hành phân các loại và đếm số ô gồm color khớp ứng, ta sử dụng hàm COLOR vào Excel theo công thức:

=CountCellsByColor(range, color code)

Trong đó:

range: là phạm vi đếmcolor code: là code màu tương ứng

vì vậy, ta vẫn nhtràn vào ô B15 công thức: =CountCellsByColor($E$2:$E$12,A15)

*

Lưu ý: Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện tđắm đuối chiếu tuyệt vời nhất để khóa phạm vi đếm.

Cách tính tổng theo màu sắc ô bởi hàm COLOR vào Excel

Tương từ bỏ nhỏng công thức hàm COLOR phía trên, để tính toàn bô liệu những ô theo màu tương xứng, bọn họ cần sử dụng hàm sau:

=SumCellsByColor(range, color code)

Trong ví dụ trên, trả sử họ đề xuất tính tổng số lượng mặt hàng theo từng trạng thái phục vụ. Ta điền vào ô B15 công thức: =SumCellsByColor($C$2:$C$12,A15)

*

Cách đếm với tính tổng những ô theo màu sắc chữ bởi hàm COLOR vào Excel

Cách đếm số ô theo color chữ bằng hàm COLOR trong Excel

Txuất xắc vày áp dụng màu ô nhằm đếm số ô khớp ứng, bọn họ còn rất có thể đếm số ô theo color chữ bằng phương pháp sử dụng hàm:

=CountCellsByFontColor(range, color code)

*

Cách tính tổng các ô theo color chữ bởi hàm COLOR trong Excel

Để tính tổng các ô dựa vào màu sắc chữ, chúng ta chỉ việc nhập phương pháp đơn giản dễ dàng như sau:

=SumCellsByFontColor(range, color code)

*

Lưu ý: khi áp dụng code VBA phía trên, vào trường đúng theo chúng ta phải thêm những ô dữ liệu bắt đầu, họ đang đề xuất tô màu sắc ô hoặc màu chữ bằng tay. Kết trái số ô cùng tổng những ô vẫn tính sẽ không tự động hóa update thêm đa số ô dữ liệu new. Ttốt vào kia, chúng ta yêu cầu di con trỏ loài chuột vào trong 1 ô bất kì vào phạm vi, ấn F2 rồi Enter. Lúc kia Excel mới update công dụng ở đầu cuối.

Cách đếm và tính tổng số ô theo màu sắc bên trên toàn bộ bảng tính

Nếu các bạn có nhu cầu đếm với tính toàn bô ô theo một màu một mực thì hãy nhập code sau vào VBA:

Function WbkCountCellsByColor(cellRefmàu sắc As Range)Dyên ổn vWbkResDyên ổn wshCurrent As WorksheetApplication.ScreenUpdating = FalseApplication.Calculation = xlCalculationManualvWbkRes = 0For Each wshCurrent In WorksheetswshCurrent.ActivatevWbkRes = vWbkRes + CountCellsByColor(wshCurrent.UsedRange, cellRefColor)NextApplication.ScreenUpdating = TrueApplication.Calculation = xlCalculationAutomaticWbkCountCellsByMàu sắc = vWbkResEnd FunctionFunction WbkSumCellsByColor(cellRefColor As Range)Dyên ổn vWbkResDyên ổn wshCurrent As WorksheetApplication.ScreenUpdating = FalseApplication.Calculation = xlCalculationManualvWbkRes = 0For Each wshCurrent In WorksheetswshCurrent.ActivatevWbkRes = vWbkRes + SumCellsByColor(wshCurrent.UsedRange, cellRefColor)NextApplication.ScreenUpdating = TrueApplication.Calculation = xlCalculationAutomaticWbkSumCellsBymàu sắc = vWbkResEnd Function

Các bạn cũng có thể áp dụng mã Macro phía trên cùng. công thức =WbkCountCellsColor() cùng =WbkSumCellsByColor(). Bằng biện pháp nhập công thức vào một ô trống bất kỳ bên ngoài vùng chọn lựa, xác xác định trí ô chứa màu chọn lựa và nhập địa chỉ ô vào ngoặc đơn (), các các bạn sẽ nhận thấy tác dụng tổng các ô thuộc màu trong trang tính.

Tổng hòa hợp các tính năng tùy chỉnh cấu hình Màu sắc ô, màu sắc chữ với mang mã màu sắc bằng hàm COLOR vào Excel:

Công thức đếm số ô bởi màu sắc:CountCellsByMàu sắc (range,color_code)
– đếm những ô gồm màu nền được hướng đẫn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển Định Dạng Text Sang Date Trong Excel, Cách Chuyển Text Sang Ngày Tháng Excel

CountCellsByFontColor (range,color_code)– đếm các ô cùng với màu sắc chữ được chỉ định và hướng dẫn.Công thức tính tổng bằng color sắc:SumCellsByColor (range, color code)– tính tổng của các ô bao gồm thuộc màu sắc nền.SumCellsByFontmàu sắc (range, color code)– tính tổng của các ô gồm thuộc màu chữ.Công thức lấy mã màu:GetCellFontColor(cell)– trả về mã color chữ của một ô xác minh.GetCellColor(cell)– trả về mã màu sắc nền của một ô xác định.

Lưu ý: Tất cả những công thức chỉ vận động lúc chúng ta thêm chức năng được có mang vào trang tính Excel.

Cách đếm và tính tổng các ô color định dạng có điều kiện bằng hàm COLOR vào Excel

Để đếm với tính tổng các ô màu sắc ở bất cứ định hình gồm điều kiện như thế nào, chúng ta yêu cầu nhập code VBA bên dưới đây:

Sub SumCountByConditionalFormat()Dyên ổn indRefColor As LongDlặng cellCurrent As RangeDlặng cntRes As LongDyên sumResDim cntCells As LongDim indCurCell As LongcntRes = 0sumRes = 0cntCells = Selection.CountLargeindRefColor = ActiveCell.DisplayFormat.Interior.ColorFor indCurCell = 1 To (cntCells – 1)If indRefColor = Selection(indCurCell).DisplayFormat.Interior.Color ThencntRes = cntRes + 1sumRes = WorksheetFunction.Sum(Selection(indCurCell), sumRes)End IfNextMsgBox “Count=” và cntRes và vbCrLf và “Sum= ” và sumRes & vbCrLf và vbCrLf & _“Color=” và Left(“000000”, 6 – Len(Hex(indRefColor))) và _Hex(indRefColor) và vbCrLf, , “Count & Sum by Conditional Format color”End SubChúng ta tuân theo công việc sau:

Bước 1: Chọn vùng tài liệu thông qua số hy vọng thao tác làm việc.Bước 2: Nhấn giữ phím Ctrl, lựa chọn 1 ô gồm color muốn làm việc trong vùng dữ liệu, thả phím Ctrl.Cách 3: Nhấn tổng hợp Alt+F8 để mở list Macros.Bước 4: Chọn SumCountByConditionalFormat và thừa nhận Run.

*

Sau Khi dứt, tác dụng được hiển thị như vào ảnh:

*

Hộp thoại trên mang lại thấy: Có 3 ô nền màu đỏ biểu thị 3 giao dịch đang làm việc tâm trạng quá hạn sử dụng Giao hàng, tổng số lượng hàng bị hết thời gian sử dụng giao là 29, với mã của red color được sử dụng trong ô là 7578FF.

Tổng kết

Vậy là họ vẫn học tập ngừng phương pháp đếm cùng tính tổng những ô theo color bằng hàm COLOR trong Excel rồi. Bằng cách áp dụng nhân tố màu sắc, các chúng ta cũng có thể phân các loại tài liệu cụ thể hơn, đôi khi tăng sự sinh động đến tệp tin Excel của bản thân mình. Nếu bạn có nhu cầu học tập thêm hầu như kiến thức và kỹ năng hữu dụng tựa như về Excel và code VBA Excel, hãy tham khảo những nội dung bài viết bên trên blog geektechreviews.com với đăng kí những khóa huấn luyện và đào tạo của geektechreviews.com nhé.

Chúc các bạn áp dụng thiệt thành công xuất sắc kiến thức và kỹ năng vào bài viết!

Tđắm đuối khảo thêm gợi ý những vẻ ngoài vào Excel:

Hướng dẫn biện pháp dùng hàm index vào Excel cụ thể nhất

Hướng dẫn giải pháp copy chỉ đều giá trị hiển thị sau khoản thời gian lọc vào Excel

Hướng dẫn biện pháp sắp xếp ngày vào Excel

Hướng dẫn phương pháp sử dụng hàm VLOOKUPhường qua các ví dụ từ bỏ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn phương pháp thực hiện hàm IF với khá nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế