Đánh Số Thứ Tự Theo Điều Kiện Trong Excel

Cách đánh số thứ tự vào excel hỗ trợ cho quá trình tạo bảng trong excel được dễ dàng với nhanh lẹ, tiết kiệm được tối đa thời gian. Nhưng nếu như bạn chưa biết download đặt đúng cách công việc sẽ trở khó khăn khăn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đánh số thứ tự vào excel đơn giản nhé!

Microsoft Excel là một ứng dụng xử lý bảng tính với nằm vào bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. Chương trình này hỗ trợ tối đa bé người trong quá trình tính toán thù, phân tích dữ liệu, tự động hóa công việc. Bên cạnh đó, hỗ trợ công việc một biện pháp tối ưu nhất là với dân văn phòng không thể bỏ qua ứng dụng này. Chính sự quan tiền trọng này bạn cần trang bị cho khách hàng những kỹ năng văn phòng cơ bản thật vững chắc.

Bạn đang xem: Đánh số thứ tự theo điều kiện trong excel


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Tạo số thứ tự vào excel bằng bé trỏ chuột là cách đánh số theo thứ tự sắp xếp trong list ngắn cùng list lâu năm. Với phương pháp này còn có 2 giải pháp để bạn áp dụng như sau:

Đánh số thứ tự trong excel vào bằng chuột đến list ngắn

Bước 1: Trong bảng số liệu cần đánh thứ tự, bạn chọn số bắt đầu trước khi đánh thứ tự vào ô đầu tiên (Ví dụ: số 1)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 1" width="600" height="277" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_1_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-ngan-1-500x231.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 1"> Nhập số thứ tự vào excel list ngắn

Bước 2: Nhấn giữ phím “Ctrl” sử dụng chuột rê vào bên phải của ô đầu tiên góc dưới, bạn nhập số bắt đầu đến đến lúc nhỏ trỏ chuột chuyển thanh lịch dấu “+” với xuất hiện một dấu “+” nhỏ giống ảnh minch họa phía dưới.

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 2" width="600" height="281" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_2_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-ngan-500x234.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 2"> Thao tác chuyển dấu vào excel danh sách ngắn

Bước 3: Tiếp tục nhấn giữ chuột trái di chuyển đến hết danh sách cần đánh số thứ tự

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 3" width="600" height="309" srcset="https://geektechreviews.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_3_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/di-chuyen-chuot-tu-diem-dau-den-cuoi-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 3"> Di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối list ngắn

Sau đó bạn sẽ thấy kết quả số thứ tự tăng dần:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 4" width="600" height="309" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_4_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 4"> Kết quả hiển thị list ngắn

Đánh số thứ tự vào excelbằng chuột đến danh sách dài

Đối với những danh sách nhiều năm mặt hàng trăm, nghìn số, mẫu bạn muốn đánh số thứ tự tất cả thể áp dụng bí quyết điền số thứ tự vào excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu số 1 tiếp theo số 2 (lần lượt theo thứ tự tăng dần)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 5" width="600" height="440" srcset="https://geektechreview.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_5_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-dai-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 5"> Nhập số thứ tự vào excel danh sách dài

Bước 2: Kéo con trỏ chuột chọn vào nhị ô bạn vừa thao tác làm việc nhập số di chuyển nhỏ trỏ chuột tới ô mặt phải của ô thứ phía hai bên dưới đến Khi chuyển dấu “+”

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 6" width="600" height="435" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_6_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-dai-500x363.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 6"> Thao tác chuyển dấu trong excel list nhiều năm

Bước 3: Sau đó nhấn chuột trái để excel tự động đánh số theo thứ tự. Bạn sẽ thấy kết quả ngay sau đó:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 7" width="600" height="437" srcset="https://geektechreview.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_7_1009_700.jpg 651w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-so-thu-tu-danh-sach-dai-1-500x364.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 7"> Kết quả đánh số thứ tự danh sách dài

Cách 2: Công thức đánh số thứ tự vào excel

Bước 1: Ô đầu tiên trong bảng ở cột STT, nhập số bắt đầu (một số bất kỳ bạn muốn, thường là số 1)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 8" width="600" height="282" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_8_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-bang-cong-thuc-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 8"> Nhập số thứ tự trong excel bằng công thức

Bước 2:Nhập công thức vào ô tiếp theo (Ví dụ: =A5+1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 9" width="600" height="282" srcset="https://geektechđánh giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_9_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/nhap-cong-thuc-danh-so-tu-tu-trong-excel-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 9"> Nhập công thức đánh số thứ tự trong excel

(Trong đó: A5 đây là ô chứa số đầu tiên như bước 1; 1 đó là đơn vị bắt đầu; 2 chính là đơn vị gia tăng,…)

Bước 3: khi đã nhập kết thúc số bắt đầu bạn di chuyển nhỏ trỏ chuột vào mặt phải góc dưới của ô công thức. Con trỏ chuột sẽ chuyển thanh lịch dấu “+” thì bạn di chuyển chuột xuống dưới để copy lại công thức đánh số thứ tự trong excel

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 10" width="600" height="288" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_10_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/sao-chep-lai-cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel-500x240.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 10"> Sao chxay lại công thức đánh số thứ tự trong excel

Kết quả hiển thị sau thời điểm thao tác xong:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 11" width="600" height="287" srcset="https://geektechReviews.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_11_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-bang-cong-thuc-500x239.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 11"> Kết quả hiển thị đánh số thứ tự bằng công thức

Cách 3: Cách đánh số thứ tự vào excel gồm điều kiện với hàm COUNTA

Bên cạnh những phương pháp tạo số thứ tự vào excel thủ công thì sử dụng hàm đánh số thứ tự cũng đem lại kết quả nkhô giòn và đúng đắn. Ví dụ cụ thể dưới đây sẽ góp bạn dễ dàng hình dung với áp dụng hàm vào trong thao tác làm việc tạo số thứ tự vào excel.

Xem thêm: Món An Chống Nghén Cho Bà Bầu, 10 Thực Phẩm Giảm Nghén Hiệu Quả Khi Mang Thai

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 12" width="600" height="357" srcset="https://geektechreviews.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_12_1009_700.jpg 700w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x297.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 12"> Đánh thứ tự số tất cả điều kiện vào excel với hàm counta

Sử dụng hàm Counta đánh số thứ tự gồm điều kiện: B2=IF(C2=””,0,COUNTA($C$2:C2))

Trong đó: Ô C2 cố định điểm đầu, điểm cuối không cố định

Với công thức trên đây bạn thực hiện ngay lập tức tại ô B2 Lúc kéo xuống công thức đến kết thúc bảng, với ô không tồn tại giá chỉ trị sẽ trả về kết quả bằng 0 và tiếp tục đếm số thứ tự với những ô có giá trị ta sẽ tất cả bảng kết quả như như sau:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 13" width="600" height="387" srcset="https://geektechreviews.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_13_1009_700.jpg 700w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x322.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 13"> Kết quả đánh thứ tự gồm điều kiện trong excel với hàm counta

Cách 4: Cách đánh số thứ tự Lúc lọc dữ liệu trong excel với hàm SUBTOTAL

Cách đánh số thứ tự trong excel kho lọc dữ liệu bạn tất cả thể sử dụng hàm subtotal kết hợp với hàm IF để thực hiện. Dưới đây là giải pháp để những bạn thực hiện.

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 14" width="600" height="354" srcset="https://geektechreview.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_14_1009_700.jpg 700w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/danh-so-thu-tu-khi-loc-du-lieu-trong-excel-bang-ham-subtotal-ket-hop-ham-if-500x295.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh khô – gọn - Ảnh 14"> Đánh số thứ tự khi lọc dữ liệu trong excel bằng hàm subtotal kết hợp với hàm IF

Cũng tương tự cách sử dụng hàm counta nhưng với Filter số thứ tự vẫn đúng đây đó là điều đặc biệt của hàm subtotal.

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 15" width="600" height="345" srcset="https://geektechnhận xét.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_15_1009_700.jpg 700w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-khi-su-dung-filter-500x287.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 15"> Kết quả hiển thị Khi sử dụng Filter

Hàm counta (cột B)

Hàm subtotal (cột C)

Công thức thực hiện: =IF(D2=””,””,SUBTOTAL(3,$D$2:D2))

Trong đó:

Ô không giá bán trị hàm sẽ không trả kết quả (IF(D2=””,””)

Ô D2 có mức giá trị thì gồm thể áp dụng hàm SUBTOTAL(function_num,Ref1,…) (SUBTOTAL(3,$D$2:D2)

Cách 5: Cách đánh số thứ tự tự động trên Excel

Thao tác đánh số tự động bên trên excel là hoạt động thường xuim sử dụng bất kỳ nhân viên cấp dưới văn phòng như thế nào. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ áp dụng cụ thể đến bảng dữ liệu, đánh số thứ tự theo cột cùng làm việc này hoàn toàn tự động. Với những file dữ liệu bao gồm nhiều thông báo cần áp dụng đánh số thứ tự tự động sẽ góp công việc hiệu quả hơn với tiết kiệm nhiều thời gian. Dưới đây là phương pháp bạn thực hiện tạo thứ tự cột số tự động trong excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu là số 1 (hoặc một số bất kỳ)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 16" width="600" height="493" srcset="https://geektechreviews.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_16_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-bat-dau-500x411.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 16"> Nhập số thứ tự bắt đầu

Bước 2: Mục Editing cliông chồng chuột vào Fill / Series

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 17" width="600" height="440" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_17_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/lua-chon-type-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 17"> Thao tác chọn định dạng

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Series

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 18" width="600" height="440" srcset="https://geektechĐánh Giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_18_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/lua-chon-type-1-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 18"> Lựa chọn Type

Nếu làSeries inlựa chọn Rows để thao tác đánh số theo sản phẩm, chọn Columns đánh số theo cột

Type bạn tất cả thể lựa chọn tùy chỉnh sau:

Linear (Đánh số tăng dần) Growth (Đánh số lũy tiến) Date (Đánh ngày tháng năm) AutoFill (Đánh số tự động) Step value (Khoảng giải pháp giữa các số thứ tự) Stop value (Chỉ định đánh số thứ tự)

Trong ví dụ này, áp dụng đánh số theo Columns với type Linear (Step value là một trong với Stop Value là 20)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 19" width="600" height="404" srcset="https://geektechđánh giá.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_19_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/ap-dung-thao-tac-danh-thu-tu-theo-columns-500x337.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 19"> Áp dụng thao tác làm việc đánh số thứ tự theo cloumns

Sau khi thao tác làm việc dứt nhấn OK để hiển thị kết quả

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 20" width="600" height="491" srcset="https://geektechreviews.com/danh-so-thu-tu-theo-dieu-kien-trong-excel/imager_20_1009_700.jpg 600w, https://img.geektechreviews.com.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-cot-trong-excel-500x409.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 20"> Kết quả đánh thứ tự cột trong excel

Hi vọng với những chia sẻ hữu ích bên trên đây sẽ giúp bạn tất cả thêm tởm nghiệm cùng kiến thức về giải pháp đánh số thứ tự trong excel. Đây là một vào những kỹ năng tin học văn phòng cơ bản đặc biệt với những bạn nhân viên văn chống cần phải nắm rõ để áp dụng vào vào quy trình làm cho việc hiệu quả với tiết kiệm thời gian làm cho việc tối ưu.