Công thức tính thuế thu nhập cá nhân bằng excel

Tính thu nhập cá nhân cho nhân viên là công việc kế toán phải làm vào dịp cuối năm. Để cho công việc này trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, geektechreviews.com xin giới thiệu tới các bạn Cách tính thuế thu nhập cá nhân bằng Excel.

Bạn đang xem: Công thức tính thuế thu nhập cá nhân bằng excel


Cách tính thuế thu nhập cá nhân bằng Excel mới nhất

1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân2. Công thức tính thuế TNCN trên Excel

1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

* Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phầnBậc thuếPhần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)1Đến 60Đến 552Trên 60 đến 120Trên 5 đến 10103Trên 120 đến 216Trên 10 đến 18154Trên 216 đến 384Trên 18 đến 32205Trên 384 đến 624Trên 32 đến 52256Trên 624 đến 960Trên 52 đến 80307Trên 960Trên 8035

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.* Phương pháp tính thuế rút gọnĐể thuận tiện cho việc tính toán, nên áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:BậcThu nhập tính thuế/thángThuế suấtTính số thuế phải nộpCách 1Cách 21Đến 5 triệu đồng (trđ)5%0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)5% TNTT2Trên 5 trđ đến 10 trđ10%0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ10% TNTT - 0,25 trđ3Trên 10 trđ đến 18 trđ15%0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ15% TNTT - 0,75 trđ4Trên 18 trđ đến 32 trđ20%1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ20% TNTT - 1,65 trđ5Trên 32 trđ đến 52 trđ25%4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ25% TNTT - 3,25 trđ6Trên 52 trđ đến 80 trđ30%9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 % TNTT - 5,85 trđ7Trên 80 trđ35%18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT - 9,85

2. Công thức tính thuế TNCN trên Excel

Giả sử thu nhập tính thuế TNCN là 60.000.000 đồng. Ta thấy 60.000.000 > 52.000.000.

Xem thêm: Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Trình Xây Dựng, Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Mới Nhất

– Cách 1: Theo cách tính ở bảng lũy tiến từng phần. Ta tính được thuế TNCN của khoản thu nhập tính thuế 60.00.000 là:= 9.750.000 + 8.000.000*30% = 12.150.000 (đồng)– Cách 2: Ta có 1 cách tính khác:Thuế TNCN = Tiền thuế phần thu nhập lũy tiến của bậc đó + số thuế của phần thu nhập còn lại.+ Số thu nhập còn lại = (thu nhập tính thuế – giới hạn bậc trước đó)*thuế suất bậc đó.=> Như vậy ta có thể thấy:Thuế TNCN của mức 60.000.000 = Tiền thuế phần thu nhập lũy tiến của bậc 6 + Số thuế vượt quá mức 52 triệu (tức là 8 triệu)Tiền thuế phần thu nhập lũy tiến của bậc đó = 9.750.000 (đồng)Số thuế vượt quá mức 52 triệu = (60.000.000 – 52.000.000)*30% = 2.400.000 (đồng)Vậy tiền thuế TNCN = 9.750.000 + 2.400.000 = 12.150.000 (đồng).NHƯ VẬY: nếu gọi thu nhập tính thuế là A.Nếu A nằm trong giới hạn bậc nào thì cách xác định A = Thuế lũy tiến bậc đó + (A- giới hạn bậc trước đó) * Thuế suất của bậc đó.Ta thiết lập cụ thể: Công thức tính thuế TNCN trên excel cho bất kỳ số A nào như sau:=IF(A
Áp dụng vào Excel ta có được:Áp dụng công thức này ta thiết lập được 1 file theo dõi danh sách nhân viên đã khấu trừ, thu nhập tính thuế, thuế TNCN của từng người của các tháng như sau:Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu bảng thanh toán thu nhập tăng thêmCác khoản thu nhập không chịu thuế TNCNĐiều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN Giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-ĐK-TCT Mẫu đăng ký thuế thu nhập cá nhân số 05-ĐK-TCT
*
Bản cam kết thu nhập cá nhân - Mẫu số 02/CK-TNCN 2021 Hướng dẫn làm Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN Hướng dẫn cá nhân tự hoàn thuế TNCN các năm cũ