Chuyển Số 0 Thành Gạch Ngang Trong Excel 2010

Cách nắm số 0 bằng dấu gạch men vào Excel, giải pháp ráng số 0 bởi dấu gạch ốp ngang () trong Excel cực đơn giản và dễ dàng, dễ dàng nắm bắt nhưng ai ai cũng hoàn toàn có thể làm cho được.