CHUYỂN DẤU CHẤM THÀNH DẤU PHẨY TRONG EXCEL

Quý khách hàng đã hiểu cách thức chuyển vết chnóng thành vết phẩy vào Excel chưa? hoặc trở lại, đưa từ dấu phẩy quý phái dấu chấm chẳng hạn?

Vâng, nếu bạn mới xúc tiếp với Excel thì chắc rằng các bạn sẽ gặp gỡ khá nhiều ngạc nhiên, từ những việc viết số 0 sống đầu hàng số, cho đến vấn đề coppy dữ liệu trên file Excel.. phần đông câu hỏi tưởng chừng như không có gì nhằm nói tuy nhiên này lại tất cả chút ít khác nhau đối với Word.


OK, nếu như bạn vẫn chưa chắc chắn phương pháp thực hiện thì chúng ta có thể tuân theo bài xích lí giải này nhé, giải pháp tùy chỉnh thiết lập hết sức đơn giản và dễ dàng thôi