Cách Xem Trước Khi In Trong Excel 2007

Bài viết này giải đáp cách xem trước một trang trcầu khi in bằng cách hiển thị chế độ Xem trcầu Bản in vào Excel 2010. Bài viết này cũng hướng dẫn cách sử dụng Chế độ xem Bố cục Trang cho phép quý khách hàng rứa đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu trong những khi vẫn coi.

*

Tôi đã tạo một danh sách hiểu vào Excel 2010. Trcầu trong khi in, tôi có thể coi trmong không? Ý tôi là, làm thế nào để tôi có thể hiển thị chế độ Xem trcầu Bản in vào Excel 2010?

*
*

Trong Excel 2010, bấm vào File (Tệp) và bấm Print (In), sau đó Xem trcầu Bản in được hiển thị.

Bạn đang xem: Cách xem trước khi in trong excel 2007

*
*

Trong chế độ coi trước, người tiêu dùng có thể cấu hình cục bộ các loại thiết để in. Số bản sao, máy in, vùng trang, In Một mặt / Hai mặt, khổ dọc, kích thước là các ví dụ.

*

Nó sở hữu tính trực quan tiền vì người mua có thể cầm cố đổi thiết đặt trong khi đã xem bài viết ở phía bên phải của cửa sổ việc bản in sẽ trông như thế nào khi in ấn ra. Tôi thường sử dụng một chức năng để tự động co bảng 2 trang để in trong một trang. Để sử dụng chức năng này, bấm Scaling (Chia tỷ lệ) và chọn Print sheet in 1 page (In trang trong một trang).

Xem thêm: Cách Copy Công Thức Trong Excel Từ File Này Sang File Khác, Di Chuyển Hoặc Sao Chép Ô Và Nội Dung Ô

*
*

Thật tiện lợi!

*

Trong Excel 2010, có một chức năng phát âm là Chế độ xem Bố cục Trang, tại đó người mua hàng có thể chỉnh sửa trang trong những lúc đã xem việc trang sẽ được in nhỏng thế nào.

*

Tôi sử dụng chức năng này như thế nào?

Bấm vào tab View (Xem) và bấm Page Layout View (Chế độ xem Bố cục Trang) vào nhóm Workbook Views (Chế độ xem Sổ làm việc).

*
*

Tôi có thể thấy trang được in như thế nào, vì khoảng trống quanh bảng cũng được hiển thị. Ý quý khách là tôi có thể chỉnh sửa trang trong khi vẫn coi hình này. Làm thế nào để trở lại trang trước? Bấm Normal (Bình thường)?

*
*

Đúng. Bạn cũng có thể chuyển chế độ coi từ các nút ở góc phía dưới mặt phải của cửa sổ. Ba nút biểu thị Normal View (Xem Bình thường), Page Layout View (Xem Bố cục Trang) và Page Break PReviews (Xem trcầu Ngắt Trang). Với Page Break PReviews (Xem trcầu Ngắt Trang), khách hàng có thể coi cách ngắt trang.

*
*

Thật hữu ích Khi biết tôi chỉ là bấm chuột một lần là có thể rứa đổi chế độ xem trong Excel 2010.