Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trong Excel

Cách thay đổi số thành chữ trong Excel – Bài viết tiếp sau đây, chỉ dẫn đến các bạn kế toán bí quyết đổi khác số thành chữ trong Excel một bí quyết dễ dàng cùng dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách viết số tiền bằng chữ trong excel

Bạn vẫn xem: Viết số chi phí bằng văn bản vào excel


*

(Hình ảnh: Cách biến đổi số thành chữ vào Excel)

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các chúng ta Download Tools đổi số thành chữ.

– quý khách bắt buộc thêm vnTools vào Excel. Trên thanh khô vẻ ngoài, các bạn chọn File => Option.


*

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm về thư mục vẫn sở hữu đặt vnTools (thông thường đang trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.


*

– Sau lúc sẽ thêm được vnTools, chúng ta lựa chọn tab vnTools nhằm thao tác thay đổi số thành chữ. vnTools lộ diện làm việc dạng thanh khô mức sử dụng, bao gồm vỏ hộp thoại làm việc tựa như nhỏng những hàm của Excel – trong những số ấy chúng ta cũng có thể lựa chọn ô đựng chuỗi hiệu quả, ô cất số bắt buộc biến hóa,…

– Chú ý: Trường hòa hợp bạn có nhu cầu biến đổi số thành chữ theo giờ anh, các bạn tiến hành tương tự như nhỏng chuyển đổi thành chữ theo Tiếng Việt tuy vậy gắng do chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta lựa chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

Xem thêm: Cách Tính Chiết Khấu Phần Trăm Trong Excel, Cách Tính Phần Trăm Trong Excel Và Ví Dụ Chi Tiết


*

– Bạn cliông xã vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là thay đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là đổi số thành chữ giờ anh

– Cấu trúc hàm thực hiện đổi:

=VND(số buộc phải đổi, true): đổi số thành chữ tất cả hiện tại từ bỏ “đồng” phía ở đầu cuối.

=VND(số cần đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số nên đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh tất cả tự “Dollar”.

=USD(số phải đổi): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh.

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Quý Khách sẽ xem: Cách biến hóa số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ văn bản hàm vào.

– Sau Lúc gõ dứt chọn Cthất bại And Return bảng tính. Trong bảng tính ta hoàn toàn có thể cần sử dụng hàm nàhệt như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thỏng mục XLSTAR vào mặt đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (cũng có thể ghi File bao gồm Macro vừa viết thành File *.XLA vào tlỗi mục nói trên) nếu muốn toàn bộ các File vào Excel đầy đủ thực hiện được hàm này.

** Dưới đây là ngôn từ hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dyên ổn Tam As String Dyên xx As Integer Dyên ổn hgtram As Integer Dyên hgchuc As Integer Dyên ổn hgdonvi As Integer Dlặng Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “nhì ” Chu(3) = “bố ” Chu(4) = “tư ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso Mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx Mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” End If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” End If If (hgchuc = 0) And (hgdonvi > 0) And (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” End If End If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) And (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) And (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) End If End If End If Doi3so = Tam End Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dyên ổn XXX As String Dlặng KQ As String Dyên i As Integer Dlặng Stien As Integer Dlặng LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “nngốc ” Do While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 To 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) End If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” End Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) End Function “

– Chụ ý: Phải gõ các chữ giờ Việt gồm vết lại mặc dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc hẳn ăn thì chúng ta chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() xuất xắc =DSTC() rồi Enter

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng phương pháp thực hiện phần mềm AccHelper:

– Tải phần mềm thay đổi số thành chữ AccHelper về đồ vật. 

– Sau Lúc thiết lập về, các bạn giải nén ra bằng cách: Bấm chuột đề xuất vào File vừa tải về -> Chọn Extract Here


+ Hộp thoại Add-ins xuất hiện => Chọn Browse… => Chọn đường truyền tới ứng dụng mà lại về máy vi tính của chúng ta => Chọn File tất cả tên AccHelperEx


– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Msinh sống File Excel bất kể, tiếp nối chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go