Cách vẽ biểu đồ mạng nhện trong excel

Biểu đồ mạng nhện (Spider web diagram) còn được biết tới với tên gọi biểu đồ rađa. Biểu đồ mạng nhện là một đồ thị cho phép bạn đánh giá được hiệu quả thực hiện.

1. Biểu đồ mạng nhện là gì?

Biểu đồ mạng nhện (Spider web diagram) còn được biết tới với tên gọi biểu đồ rađa. Biểu đồ này là một đồ thị cho phép bạn đánh giá được hiệu quả thực hiện theo một số mục tiêu, sử dụng kèm theo nhiều tiêu chí.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ mạng nhện trong excel

Mỗi trục của Biểu đồ mạng nhện biểu hiện một tiêu chí. Ta có thể sử dụng biểu đồ này trong quá trình đối sánh (benchmarking) để trình bày:

- Hiệu quả hoạt động hiện tại;

- Mục đích hay mục tiêu trước mắt;

- Những gì có thể là chuẩn mực của ngành;

- Những gì xem là chuẩn mực quốc tế.

Vì biểu đồ biểu thị rất rõ ràng các tiêu chí nên có thể dễ dàng làm thành một poster để chia sẻ thông tin với những người khác trong tổ chức theo cách đơn giản và để lập kế hoạch tiếp theo cho nhóm cải tiến.

*

2. Lợi ích của biểu đồ mạng nhện

- Cho phép so sánh được các giá trị đạt được so với mức trung bình của ngành, từ đó thấy được điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp.

- Được sử dụng mỗi khi nhóm cải tiến muốn hiểu được tiến độ thực hiện hiện nay của mình và nên đặt sự ưu tiên tại điểm nào để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn.

- Biểu đồ có ích khi nhóm cải tiến muốn hiểu rõ cách thức dành quyền ưu tiên để cải tiến hiệu quả thực hiện tại các khu vực/ lĩnh vực ảnh hưởng tới dự án. Chúng ta cũng có thể sử dụng nó như một bản báo cáo tiến độ thực hiện cải tiến.

- Biểu đồ mạng nhện sẽ trực tiếp giúp ích cho toàn thể nhóm làm việc qua quá trình tự đánh giá. Nó cũng giúp cho trưởng nhóm thấy được nhóm đã đạt được sự tiến bộ như thế nào. Với những gì mà biểu đồ thể hiện sẽ giúp lãnh đạo cấp cao và mọi người biết về tiến độ thực hiện của nhóm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In 2 Mặt Trong Excel Máy In Canon 2900 Cho Word Excel Pdf

3. Xây dựng biểu đồ mạng nhện

Bước 1: Lựa chọn và xác định tiêu chí, có thể chấp nhận khoảng từ 5 đến 10 loại tiêu chí. Bạn có thể dùng phương pháp động não (Brainstorming) hoặc kết hợp với biểu đồ tương đồng (Affinity Diagram) để xác định tiêu chí thích hợp.

Bước 2: Vẽ một vòng tròn với những nan hoa, mỗi nan hoa được tương ứng với một tiêu chí. Tâm của vòng tròn đánh số 0 - tức là chưa thực hiện được gì (hiệu quả thực hiện bằng 0), đầu bên ngoài của nan hoa được đánh số lớn nhất - hiệu quả thực hiện cao nhất. Hiệu quả thực hiện có thể xếp loại theo chủ quan hoặc khách quan.

Bước 3: Xếp loại tất cả tiêu chí hiệu quả thực hiện. Nếu là đánh giá chủ quan thì có thể do mỗi thành viên của nhóm hoặc có thể do nhóm hoàn thành với sự nhất trí của mọi người.

Bước 4: Nếu tiêu chí đưa ra có dữ liệu cho thấy tính chất khách quan thì có thể ghi lại trên biểu đồ.

Bước 5: Kết nối dữ liệu và tô màu làm rõ vùng bên trong các điểm nối. Có thể sử dụng các màu sắc khác nhau khi thể hiện dữ liệu lấy từ cá nhân, hoặc chỉ dùng một màu nhưng với chấm lớn hơn.

Bước 6: Thảo luận kết quả để đảm bảo chắc chắn rằng biểu đồ của bạn được trình bày rõ ràng và nhất quán.