Cách unhide tất cả các sheet trong excel

Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VP Bảo mật Mạng Máy cỗ Phần mượt

Bạn đang xem: Cách unhide tất cả các sheet trong excel

Trong Excel không tồn tại công dụng Unhide toàn bộ phần đông Sheet đã đặt ẩn , nhưng lại chúng ta vẫn hy vọng làm cho ráng nào nhằm tiến hành được bài toán này ?

Cách thức nlỗi sau

Msinh hoạt tệp tin Excel đang có tương đối nhiều Sheet đang đặt ẩn nhưng bạn muốn Unhide cùng một lúc .

Bnóng tổng hợp Alt-F11 nhằm mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm thực đơn Insert > Module , chúng ta copy câu chữ mặt dưới

 

Sub UnhideAllSheets()

Dyên ổn wsSheet As Worksheet

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

wsSheet.Visible = xlSheetVisible

Next wsSheet

End Sub

 

Quay quay trở lại Excel cùng chạy macro có tên Call UnhideAllSheets

Tuy nhiên vày một lí vày làm sao đó bạn có nhu cầu Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì áp dụng đoạn mã bên dưới

 

Sub UnhideSomeSheets()

Dim sSheetName As String

Dim sMessage As String

Dyên ổn Msgres As VbMsgBoxResult

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

sSheetName = wsSheet.Name

sMessage = "Ban co muon Unhide sheet nay khong ?" _

& vbNewLine và sSheetName

Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

End If

Next wsSheet

End Sub

 

Và các bạn chỉ việc chạy macro UnhideSomeSheets

 

*


Họ với tên *
E-Mail của doanh nghiệp *
Lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi vần âm thứ nhất thành viết hoa không thay đổi hầu hết phần sót lại Excel : Tìm cực hiếm lớn nhất với rất nhiều điều kiện Excel : Cyếu số trang vào một trong những ô Cộng hàng loạt số đông ô trong số đó có cất cả lỗi Excel ko tự động hóa tính toán sau thời điểm chuyển đổi số liệu Excel : Xóa hầu như số 0 sinh sống đầu ô Excel : Lặp lại số liên tiếp Excel : Tìm kiếm các cực hiếm trả về theo mặt hàng ngang Excel : Gỡ vứt những kí tự quan trọng chưa phải chữ cái Xóa toàn bộ cách làm chỉ để lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xem thêm: Cách Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Excel Theo Thứ Tự Chữ Cái

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*