Cách Tính Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn Trong Excel

Excel đến geektechreviews.com 365 Excel mang đến geektechreviews.com 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn kết hợp mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các quý hiếm so với quý hiếm trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Cách tính phương sai và độ lệch chuẩn trong excel


Quan trọng: Hàm này đã được sửa chữa thay thế bằng một hoặc những hàm bắt đầu với độ đúng chuẩn cao hơn nữa và có tên Điện thoại tư vấn đề đạt rõ rộng tính năng của bọn chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng làm đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên xem xét áp dụng những hàm mới tự hiện nay trngơi nghỉ đi, bởi hàm này hoàn toàn có thể đã không hề sẵn sử dụng nữa sống những phiên bạn dạng tương lai của Excel.


Để biết thêm thông báo về hàm mới, hãy coi Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối kháng giỏi tđam mê chiếu tới một mảng nuốm thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của quý khách hàng đại diện mang đến toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Sheet Đã Xóa Trong Excel, Cách Lấy Lại Sheet Đã Xóa Trong Excel

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tsay đắm chiếu có chứa số.

Các cực hiếm lô-gic và trình bày số dạng văn uống bản mà quý khách gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tốt tmê man chiếu, chỉ các số trong mảng tốt tmê man chiếu đó mới được tính. Các ô trống, quý hiếm lô-gic, văn uống bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tmê man chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là vnạp năng lượng bản tuyệt quý giá lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu người mua hàng muốn khái quát các quý giá lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tmê say chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong số ấy x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích thước chủng loại.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây cùng ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel bắt đầu. Để bí quyết hiển thị tác dụng, hãy lựa chọn chúng, dìm F2 và tiếp đến dấn Enter. Nếu nên, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp xem toàn bộ tài liệu.