Cách Gộp Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet Trong Excel

Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VP Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mềm

Bạn đang xem: Cách gộp dữ liệu từ nhiều sheet trong excel

Trong Excel , giả sử bạn có nhiều bảng dữ liệu ở nhiều Sheet khác nhau , tất cả các bảng này đều có chung một kiểu định dạng , như hình dưới

 

 

*
 
*
 
*

Làm thế nào để nối tất cả những bảng dữ liệu này lại với nhau trong một Sheet ?

Để làm được việc này bạn cần tạo một macro , cách thức như sau . Mở file Excel bạn muốn nối những bảng dữ liệu này lại với nhau . Bấm tổ hợp Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic , trong cửa sổ này bạn chọn menu Insert > Module , bạn dán nội dung bên dưới

 

Sub Combine()

Dim J As Integer

On Error Resume Next

Sheets(1).Select

Worksheets.Add

Sheets(1).Name = \"Test\"

Sheets(2).Activate

Range(\"A1\").EntireRow.Select

Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range(\"A1\")

For J = 2 To Sheets.Count

Sheets(J).Activate

Range(\"A1\").Select

Selection.CurrentRegion.Select

Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select

Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range(\"A65536\").End(xlUp)(2)

Next

End Sub

Quay trở lại Excel , chạy macro có tên là Combine , bạn sẽ thấy một Sheet mới có tên là Test được tạo ra với những bảng dữ liệu đã được nối .

 

*

 

Nếu bạn muốn gộp vào Sheet có tên là gì thì đổi tên Test trong macro trên ,

 

 

 


Họ và tên *
Email của bạn *
Lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại Excel : Tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện Excel : Chèn số trang vào một ô Cộng một loạt những ô trong đó có chứa cả lỗi Excel không tự động tính toán sau khi thay đổi số liệu Excel : Xóa những số 0 ở đầu ô Excel : Lặp lại số liên tiếp Excel : Tìm kiếm nhiều giá trị trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt không phải chữ cái Xóa toàn bộ công thức chỉ để lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Chuyển Từ Viết Thường Sang Viết Hoa Trong Excel Không Bị Lỗi

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*