Các hàm thường dùng trong excel kế toán

Các hàm Excel thường dùng vào kế toán thù hay được sử dụng lên sổ sách, tính lương, kho, nhập xuất tồn, công nợ: Hướng dẫn biện pháp thực hiện những hàm trong Excel như: Vlookup, sumif, subtotal...

Bạn đang xem: Các hàm thường dùng trong excel kế toán

1. Hàm LEFTCú pháp: LEFT(text,số ký trường đoản cú bắt buộc lấy)VD: LEFT(“geektechreviews.com”,6)=”ketoan”Nghĩa là: Tôi ao ước đem 6 ký từ trong chữ "geektechreviews.com"VD: LEFT(“geektechreviews.com”,14)=”geektechreviews.com”Nghĩa là:Tôi ý muốn đem 14 ký tự trong chữ "geektechreviews.com"VD bên trên Excel: LEFT(B3,2)
2. Hàm VLOOKUPCú pháp: =VLOOKUP(cực hiếm dò, bảng dò, cột giá trị trả về, thứ hạng dò)- Hàm Vlookup là hàm trả về quý giá dò tìm theo cột đưa tự bảng tham mê chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo như đúng quý hiếm dò kiếm tìm. X=0 là dò kiếm tìm một cách chính xác. X=một là dò kiếm tìm một biện pháp kha khá.lấy ví dụ như cần sử dụng để:- Tìm Mã mặt hàng hoá, tên sản phẩm hoá từ Danh mục sản phẩm hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.- Tìm đối kháng giá Xuất kho từ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.- Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục thông tin tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…- Tìm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế từ bỏ kỳ trước, địa thế căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )Chi tiết mời các bạn xem trên đây: Cách áp dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán
3. Hàm LENCú pháp: LEN(text).Công dụng là đếm số ký kết tự trong chuỗi text.VD: LEN(“ketoan”)=6 LEN(“geektechreviews.com”)=14
4. Hàm SUMIF:Cú pháp: =SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng đề xuất tính tổng).- Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của những ô trong vùng bắt buộc tính nhất trí một điều kiện chuyển vào.lấy ví dụ nlỗi dùng để:- Tổng đúng theo số liệu tự sổ NKC lên Phát sinch Nợ Phát sinc Có trên Bảng bằng vận số tạo nên Tài khoản- Tổng đúng theo số liệu tự PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"- Tổng thích hợp số liệu trường đoản cú sổ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “Bảng tổng hợp nên thu, nên trả khách hàng hàng”- Kết gửi các cây viết toán thù thời điểm cuối kỳ.Ví dụ = SUMIF(B3:B8,”- Tính tổng của các quý giá vào vùng từ bỏ B3 đến B8 với điều kiện là các quý giá nhỏ hơn hoặc bằng 8.Chi ngày tiết mời các bạn coi tại đây: Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel
5. Hàm SUBTOTAL:Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)- Hàm Subtotal là hàm tính tân oán đến một đội nhỏ vào một danh sách hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính mà lại bạn chọn lựa trong đối số thứ nhất.

Xem thêm: Lệnh Viết Hoa Chữ Cái Đầu Trong Excel Hàm Proper, Hướng Dẫn Viết Hoa Chữ Cái Đầu Trong Excel

Ví dụ nhỏng sử dụng để:- Tính tổng phát sinh vào kỳ.- Tính tổng cho từng tài khoản cấp 1.- Tính tổng chi phí tồn cuối ngày...Chi ngày tiết mời chúng ta xem tại đây: Cách thực hiện hàm SUBTOTAL vào Excel
6. Hàm MIDCú pháp: MID(chuỗi ký kết tự, vị trí ký tự ban đầu, số ký kết từ buộc phải lấy)VD: MID(“geektechreviews.com”,7,8) = thienung MID(“geektechreviews.com”,3,4) = toan
7. Hàm IFCú pháp: =If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).- Hàm IF là hàm trả về quý giá 1 trường hợp ĐK đúng, Hàm trả về quý giá 2 giả dụ điều kiện sai.Ví dụ:= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI
8. Hàm SUM:Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)- Hàm Sum là hàm cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.- Các tsi số: Number1, Number2… là các số phải tính tổng.
9. Hàm MAX:Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)- Hàm MAX là hàm trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
10. Hàm MIN:Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ dại độc nhất vô nhị vào dãy được nhtràn lên.
11. Hàm AND:Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.- Hàm này là Phxay VÀ, chỉ đúng vào khi toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức xúc tích và ngắn gọn. Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu như tất cả những đối số của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) ví như một xuất xắc nhiều đối số của chính nó là không đúng.Ví dụ: =AND(D7>0,D7Lưu ý: - Các đối số đề nghị là quý giá lô ghích hoặc mảng xuất xắc tđắm say chiếu gồm cất giá trị xúc tích và ngắn gọn. - Nếu đối số tmê mẩn chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các quý hiếm đó bị bỏ lỡ. - Nếu vùng tđê mê chiếu ko chứa cực hiếm logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__________________________________________________
*

*

*

*


Cách tính thuế TNcông nhân thời vụ, demo vấn đề, giao khoán Cách ĐK bạn phụ thuộc vào sút trừ gia cảnh năm 2020 Cách đăng ký Mã số thuế cá thể bên trên HTKK với thuedientu Thủ tục thành lập hóa solo điện tử đầu tiên qua mạng Cách tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn năm 2019 Các khoản ngân sách được trừ với Không được trừ tính thuế TNDN Mức thuế suất thuế thu nhập công ty năm 2019 Hạch toán thuế GTGT theo cách thức thẳng bên trên doanh thu Mức xử pphân tử vi phạm hành bao gồm kế toán tiên tiến nhất Mức pphân tử nộp đủng đỉnh tờ knhì thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài bác Lịch nộp các nhiều loại report thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã cmùi hương nộp thuế, mã Tiểu mục nộp thuế Hướng dẫn bí quyết kê knhì bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Cách kê knhị thuế GTGT theo quý hoặc theo mon Các bậc thuế môn bài bác năm 2021 tiên tiến nhất Cách kê knhì thuế môn bài xích năm 2021 qua mạng Cách viết hóa đối kháng GTGT tiên tiến nhất lúc bán hàng, hình thức, thành lập Cách cách xử trí hóa đơn viết không đúng chi tiết từng trường hợp Cách lập báo cáo tình hình áp dụng hóa đối chọi theo quý - Tháng
Cách hạch toán thù chi nhánh chủ quyền, nhờ vào thuộc thức giấc - khác tỉnh Ưu đãi thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn mới nhất Các nhiều loại report thuế cần nộp hàng Tháng với Quý Quy định về vấn đề lâm thời nộp thuế TNDN năm 2021