Bảng Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Bằng Excel

Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel là bảng tính khấu hao tài sản cố định thường dùng trong doanh nghiệp được lập bằng file Excel. Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, tính khấu hao tài sản cố định hợp lý giúp doanh nghiệp thực hiện bảo toàn vốn cố định của mình một cách hiệu quả.

Bạn đang xem: Bảng tính khấu hao tài sản cố định bằng excel

Các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200 sẽ lập bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200 (mẫu số 06-TSCĐ) để thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định pháp luật, luật kế toán cho doanh nghiệp mình.

Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel dùng làm gì?

Bảng tính khấu hao tài sản cố định, mẫu bảng tính hao mòn tài sản cố định được doanh nghiệp sử dụng để phân bổ một cách có hệ thống giá trị hao mòn khi sử dụng tài sản cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Vì TSCĐ thường có thời gian sử dụng dài, nên để tránh việc khấu hao tài sản cố định quá nhanh dẫn đến tính toán không đúng về lợi nhuận khi xác định thuế TNDN, doanh nghiệp sẽ lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, trích khấu hao TSCĐ căn cứ vào khung thời gian đã được quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC.

Xem thêm: Ăn Đu Đủ Chín Có Bầu Ăn Đu Đủ Chín Được Không ? Ăn Đu Đủ Chín Trong Thai Kỳ Tốt Hay Không Tốt

Sau đây là mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel thường dùng của doanh nghiệp ✓ Bảng tính, phân bổ khấu hao tài sản cố định dựng sẵn nội dung dễ chỉnh sửa ✓ Download mẫu bảng tính hao mòn tài sản cố định, bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất miễn phí để dùng ngay thuận tiện tại geektechreviews.com.


Danh mục bài viết (Table of content)

Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo năm sẽ dùng cho doanh nghiệp sử dụng một bảng tính khấu hao tài sản cố định duy nhất cho cả năm. Mẫu bảng tính hao mòn tài sản cố định theo năm bằng Excel sẽ có các thông tin:

Tên đơn vịTiêu đềCác cột Excel tương ứng với các nội dung: STT, Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ; số hiệu TSCĐ; nguyên giá TSCĐ; tỷ lệ khấu hao hoặc thời gian sử dụng; số khấu hao năm; số khấu hao bình quân quý; các đối tượng sử dụng TSCĐ.Người ghi sổ và phụ trách kế toán ký tên, ghi rõ họ tên; thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu cuối bảng tính khấu hao tài sản cố định.

Tham khảo mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất thực hiện theo năm sau đây


*
Bấm để tải: Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel

Những doanh nghiệp tính khấu hao tài sản cố định theo tháng sẽ sử dụng mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định theo tháng với các thông tin chuẩn sau:

Tên đơn vị, bộ phận báo cáoTiêu đềTháng, năm tính khấu hao TSCĐCác cột Excel tương ứng với các thông tin: STT; chỉ tiêu; tỷ lê khấu hao % hoặc thời gian sử dụng; nguyên giá TSCĐ, số khấu hao; TK 627 - Chi phí sản xuất chung (tính theo từng phân xưởng sản xuất); TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công; TK 641 - Chi phí bán hàng; TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp; TK 241 - XDCB dở dang; TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn; TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn; TK 335 - Chi phí phải trả...Cuối cùng là chữ ký của người lập bảng và kế toán trưởng.

Tham khảo chi tiết mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định cập nhật mới nhất thực hiện theo tháng sau đây


Trên đây là mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel chuẩn nhất, nội dung dựng sẵn dễ chỉnh sửa, geektechreviews.com - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất trên, các bạn đảm nhận vị trí việc làm kế toán có thể thực hiện bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ cho đơn vị mình thật chính xác.

#MauBangTrichKhauHaoTaiSanCoDinhExcel #BangTinhKhauHaoTaiSanCoDinhTheoThongTu200 #BangTinhKhauHaoTaiSanCoDinh #BangPhanBoKhauHaoTaiSanCoDinh #MauBangTinhHaoMonTaiSanCoDinh #BangTinhKhauHaoTaiSanCoDinhTheoNam #MauBangTinhKhauHaoTaiSanCoDinhTheoThang #FileExcelMau #geektechreviews.com